Obsah

Rok 2015


CO KNIHOVNA PŘIPRAVUJE V ROCE 2015

Zapojení do projektu:
UŽ JSEM ČTENÁŘ – KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA


Každý měsíc od ledna do května návštěva knihovny, beseda se spisovatelkou L. Rožnovskou, v červnu pasování prvňáčků na čtenáře knihovny.
 

PRŮBĚŽNĚ PO CELÝ ROK:   

* Výstavky – TVORBA BABICKÝCH OBČANŮ

* Setkání a besedy se zajímavými lidmi regionu
 

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
9. - 13. 3.          Prázdninové hraní v knihovně s výletem

27. 3.                 NOC S ANDERSENEM
 

KNIHOVNICKÁ LEKCE - pro MŠ Babice

ŘÍJEN
5. – 11. 10. 
     TÝDEN KNIHOVEN
                        s turistickým výletem Za pověstmi našeho kraje
 

KNIHOVNICKÉ LEKCE - pro 1. - 9. třídu ZŠ Babice

LISTOPAD
29. 11. 
            DEN PRO DĚTSKOU KNIHU