Obsah

Co knihovna připravuje pro rok 2023:

JEDNORÁZOVÉ AKCE:

Velká burza knih

Prázdninové hraní v knihovně

Březen - měsíc čtenářů - přeregistrace a přihlašování nových čtenářů zdrama, čtenářská soutěž, jarní dílničky, amnestie na upomínky.

Noční Titanic

Pasování prvňáčků na čtenáře

Pohádky v aleji - letní pohádková hledačka

Letní tvořivé dílničky s vůní levandule

Týden knihoven

Tajuplná zahrada

Den pro dětskou knihu s divadlem a adventními dílničkami

CELOROČNÍ AKCE : 

TRÉNINK PAMĚTI  

Distančně - předávání vytištěných sad pracovních listů zájemcům

V knihovně - připravujeme obnovení tradičních tréninků v knihovně

KLUB MAMINEK

Schází se každý pátek v knihovně

UŽ JSEM ČTENÁŘ - KNÍŽKA  PRO PRVŇÁČKA 

Zapojení do celostátního projektu - prvňáčci několikrát v roce navštíví knihovnu, uskuteční se beseda se spisovatelem pro děti, děti jsou v závěru školního roku slavnostně pasovány na čtenáře knihovny. Získají přitom projektovou knihu a další dárky, a také symbolickou průkazku čtenáře knihovny.

Besedy pro děti ze ZŠ, MŠ, knihovnické lekce