Obsah

Co knihovna připravuje pro rok 2022:

JEDNORÁZOVÉ AKCE:

Vzhledem k současné situaci ohledně pandemie Covid-19 jsou akce uvedeny bez pevného data.

Březen - měsíc čtenářů - přeregistrace a přihlašování nových čtenářů zdrama - online

Do Bradavic s Harrym - březnová akce 

Pasování prvňáčků na čtenáře

Letní tvořivé dílničky s vůní levandule

Týden knihoven

Strašidelná zahrada

Den pro dětskou knihu s divadlem a adventními dílničkami

CELOROČNÍ AKCE : 

TRÉNINK PAMĚTI  

Probíhá distančně - předáváním vytištěných sad pracovních listů zájemcům

KLUB MAMINEK

Schází se každý pátek v knihovně, pokud to epidemiologická situace dovolí, jinak se maminky scházejí mimo prostory k nihovny

UŽ JSEM ČTENÁŘ - KNÍŽKA  PRO PRVŇÁČKA 

Zapojení do celostátního projektu - prvňáčci několikrát v roce navštíví knihovnu, uskuteční se beseda se spisovatelem pro děti, děti jsou v závěru školního roku slavnostně pasovány na čtenáře knihovny. Získají přitom projektovou knihu a další dárky, a také symbolickou průkazku čtenáře knihovny.

Besedy pro děti ze ZŠ, MŠ, knihovnické lekce