Obsah

CO KNIHOVNA PŘIPRAVUJE V ROCE 2021:

JEDNORÁZOVÉ AKCE:

Vzhledem k současné situaci ohledně pandemie Covid-19 jsou akce uvedeny bez pevného data.

Březen - měsíc čtenářů - přeregistrace a přihlašování nových čtenářů zdrama - online

Pasování prvňáčků na čtenáře

Letní putování za babickým pokladem

Letní levandulové dílničky

Den pro dětskou knihu 

CELOROČNÍ AKCE : 

TRÉNINK PAMĚTI  

- prozatím probíhá formou předávání sad tištěných pracovních listů zájemcům

KLUB MAMINEK

- zatím funguje mimo prostory knihovny

UŽ JSEM ČTENÁŘ - KNÍŽKA  PRO PRVŇÁČKA 

Zapojení do celostátního projektu - prvňáčci několikrát v roce navštíví knihovnu, uskuteční se beseda se spisovatelem pro děti, děti jsou v závěru školního roku slavnostně pasovány na čtenáře knihovny.

Besedy pro děti ze ZŠ, MŠ, knihovnické lekce