Obsah

Co knihovna připravuje pro rok 2024:

JEDNORÁZOVÉ AKCE:

Velká burza knih

Prázdninové hraní v knihovně

Březen - měsíc čtenářů - přeregistrace a přihlašování nových čtenářů zdrama, amnestie na upomínky, velká soutěž Z pohádky do pohádky.

Noc s Andersenem

Pasování prvňáčků na čtenáře

Letní pohádková hledačka

Letní tvořivé dílničky s vůní levandule

Týden knihoven

Tajuplná zahrada

Den pro dětskou knihu se zábavou a adventními dílničkami

CELOROČNÍ AKCE : 

TRÉNINK PAMĚTI  

Distančně - předávání vytištěných sad pracovních listů 1x měsíčně zájemcům

V knihovně - 1x měsíčně ve středu dopoledne v čase 9:00-10:30 hod.

KLUB MAMINEK

Schází se každý pátek v knihovně v čase 9 - 12 hod.

UŽ JSEM ČTENÁŘ - KNÍŽKA  PRO PRVŇÁČKA 

Zapojení do celostátního projektu - prvňáčci několikrát v roce navštíví knihovnu, uskuteční se beseda se spisovatelem pro děti, děti jsou v závěru školního roku slavnostně pasovány na čtenáře knihovny. Získají přitom projektovou knihu a další dárky, a také symbolickou průkazku čtenáře knihovny.

Besedy pro děti ze ZŠ, MŠ, knihovnické lekce