Obsah

CO KNIHOVNA PŘIPRAVUJE V ROCE 2019 :

JEDNORÁZOVÉ AKCE :

2. - 17. 1.      Velká burza knih

25. - 28. 2.    Prázdninové hraní v knihovně s výletem

březen          Měsíc čtenářů - soutěž, výstavka, besedy

29. 3.            Noc s Andersenem 

jaro               Procházka po Uh. Hradišti s Blankou Rašticovou

1. - 3. 10.     Týden knihoven

4. 10.            Uspávání broučků a lampionový průvod obcí

23. 11.          Den pro dětskou knihu + divadelní představení pro děti

CELOROČNÍ AKCE : 

TRÉNINK PAMĚTI  

- každý sudý týden - pro seniory ve středu dopoledne v 9:00 hod.

                               - pro ostatní ve středu odpoledne v 17:00 hod.

 

KLUB TVOŘIVÝCH RUKOU 

2. 4.                        Jarní tvořivé dílničky

2. 7.                       Levandulové opojení z Provence

1.. 10.                    Podzimní tvořivé dílničky

3. 12.                     Vánoční tvořivé dílničky

 

UŽ JSEM ČTENÁŘ - KNÍŽKA  PRO PRVŇÁČKA 

Zapojení do celostátního projektu - prvňáčci několikrát v roce navštíví knihovnu, uskuteční se beseda se spisovatelem pro děti, děti jsou v závěru školního roku slavnostně pasovány na čtenáře knihovny.

 

Besedy pro děti ze ZŠ, MŠ - se spisovateli, ilustrátory,  zajímavými lidmi z regionu.

Knihovnické lekce.