Obsah

CO KNIHOVNA PŘIPRAVUJE V ROCE 2017

JEDNORÁZOVÉ AKCE :

2. - 12. 1.      Velká burza knih

13. - 17. 2.    Prázdninové hraní v knihovně 

15. 2.            Výlet do ZOO Lešná

31. 3.            Noc s Andersenem aneb Putování se Čtyřlístkem

2. - 5. 10.     Týden knihoven

6. 10.            Uspávání broučků s Markem "Šolmesem" Srazilem a lampionový průvod obcí

26. 11.          Den pro dětskou knihu + divadelní představení pro děti

CELOROČNÍ AKCE : 

TRÉNINK PAMĚTI  

- každý lichý týden - pro seniory ve středu dopoledne

                               - pro ostatní ve čtvrtek odpoledne

 

KLUB TVOŘIVÝCH RUKOU 

13. - 17. 2.             Prázdninové hraní v knihovně - výroba pohádkových postav technikou koláže

8. 4.                       Výroba velikonočních dekorací ve spolupráci se zahrádkáři

srpen                     Výroba dekorací z levandule

26. 11.                   Výroba malých dárečků na akci Den pro dětskou knihu

1. 12.                     Výroba adventních věnců, vánočních dekorací

 

UŽ JSEM ČTENÁŘ - KNÍŽKA  PRO PRVŇÁČKA 

Zapojení do celostátního projektu - prvňáčci několikrát v roce navštíví knihovnu, uskuteční se beseda se spisovatelem pro děti, děti jsou v závěru školního roku slavnostně pasovány na čtenáře knihovny.

 

Setkání a besedy se zajímavými lidmi regionu, autorská čtení, výstavy.