Obsah

CO KNIHOVNA PŘIPRAVUJE V ROCE 2018 :

JEDNORÁZOVÉ AKCE :

2. - 12. 1.      Velká burza knih

19. - 23. 2.    Prázdninové hraní v knihovně 

20. 2.            Výlet do Smajlíkova

březen          Měsíc čtenářů - soutěž, výstavka, besedy

23. 3.            Noc s Andersenem 

1. - 4. 10.     Týden knihoven

5. 10.            Uspávání broučků a lampionový průvod obcí

24. 11.          Den pro dětskou knihu + divadelní představení pro děti

CELOROČNÍ AKCE : 

TRÉNINK PAMĚTI  

- každý sudý týden - pro seniory ve středu dopoledne v 9:00 hod.

                               - pro ostatní ve středu odpoledne v 17:00 hod.

 

KLUB TVOŘIVÝCH RUKOU 

20. 3.                      Jarní tvořivé dílničky

10. 7.                      Levandulové opojení z Provence

2.. 10.                     Podzimní tvořivé dílničky

4. 12.                      Vánoční tvořivé dílničky

 

UŽ JSEM ČTENÁŘ - KNÍŽKA  PRO PRVŇÁČKA 

Zapojení do celostátního projektu - prvňáčci několikrát v roce navštíví knihovnu, uskuteční se beseda se spisovatelem pro děti, děti jsou v závěru školního roku slavnostně pasovány na čtenáře knihovny.

 

Setkání a besedy pro děti ze ZŠ, MŠ - se spisovateli, ilustrátory,  zajímavými lidmi z regionu.