Obsah

CO KNIHOVNA PŘIPRAVUJE V ROCE 2020:

JEDNORÁZOVÉ AKCE:

8. - 30. 1.  Velká burza knih

Březen - měsíc čtenářů(čtenářská soutěž zaměřená na 800 let výročí obce), besedy, komiks

2. - 5. 3.   Prázdninové hraní v knihovně

24. 3. Jarní dílničky

27. 3. Noc s Andersenem

jaro  - Procházka po Uh. Hradišti s Blankou Rašticovou

květen - pasování prvňáčků na čtenáře

červenec - letní levandulové dílničky

Týden knihoven s lampionovým průvodem

28. 11. Den pro dětskou knihu s divadelním představením pro děti

 

CELOROČNÍ AKCE : 

TRÉNINK PAMĚTI  

- každý sudý týden - pro seniory ve středu dopoledne od 9:30 do 11:00 hod.

KLUB MAMINEK

- každý pátek dopoledne 

UŽ JSEM ČTENÁŘ - KNÍŽKA  PRO PRVŇÁČKA 

Zapojení do celostátního projektu - prvňáčci několikrát v roce navštíví knihovnu, uskuteční se beseda se spisovatelem pro děti, děti jsou v závěru školního roku slavnostně pasovány na čtenáře knihovny.

Besedy pro děti ze ZŠ, MŠ, knihovnické lekce