Obsah

Služby


Služby zajišťované knihovnou

 • Půjčování knih z knihovního fondu knihovny
 • Půjčování časopisů a periodik z knihovního fondu knihovny  
 • Zajištění meziknihovní výpůjční služby - MVS
 • Informační služby, rešerše
 • Přístup na internet ze 2 PC
 • Kopírování a tisk černobíle i barevně, formát A4, A3
 • Skenování na scanneru A4, A3
 • Pravidelné čtvrtletní vydávání Babického zpravodaje  
 • Spolupráce s MŠ a ZŠ Babice – besedy
 • Pořádání kulturních i vzdělávacích akcí pro veřejnost 
 • Tréninky paměti nejen pro seniory
 • Klub maminek