Navigace

Obsah

25. 10. 2018 Beseda s 5. třídou ZŠ

Na páťáky čekala v knihovně netradiční interaktivní beseda - tvoření myšlenkových map známých osobností. Nejprve paní učitelka rozdělila děti do týmů, jejichž mluvčí vylosovali údaje o knize, kterou bylo třeba najít. Pak dle materiálu v knize děti sestavovaly myšlenkovou mapu osobnosti, o které byla kniha napsána. Pak svoji práci týmy prezentovaly. Na všechny pak čekala sladká odměna. Děti prokázaly nejen orientaci v textu, ale i v knihovně a vyzkoušely si týmovou práci.