Navigace

Obsah

7. 6. 2022 Pasování prvňáčků na čtenáře

Tato akce byla vyvrcholením projektu "Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka".

Děti nejprve musely prokázat, že už umí číst, aby pasování mohlo proběhnout. Bylo vidět, že někteří už jsou zdatnými čtenáři. Paní starostka Martina Horňáková je tedy s pomocí třídní učitelky Pavlíny Drábkové a paní spisovatelky Lenky Rožnovské pasovala na čtenáře. Děti obdržely kromě pasovací listiny a dárečků také projektovou knihu Dubánek a tajný vzkaz. Pak ještě následovala beseda s paní spisovatelkou Rožnovskou o její knize Já, štěně.