Navigace

Obsah

23. - 24. 3. 2018 Noc s Andersenem

Na letošním 17. ročníku Noci s Andersenem se v knihovně sešlo k nocování 21 dětí. Na úvod jsme si nejprve připomněli letošní výročí známých a oblíbených knih, jako jsou Rychlé šípy nebo Povídání o pejskovi a kočičce. Pak se noc proměnila na indiánskou, z dětí se stal indiánský kmen, který si nejprve vyrobil indiánský oděv a čelenky, a pak se pod vedením náčelníka a šamana vypravil podle mapy hledat naleziště zlata do Muzea Na Mýtince. Tam jej čekali naši myslivci, kteří měli pro děti připraven zajímavý program o stopách a zvucích zvěře. Potom jsme se vrátili do tábora(knihovny), vytvořili jsme si indiánské "ležení" a až do pozdních nočních hodin jsme si četli a povídali. Ráno po snídani dostali malí Indiáni pamětní listy, pohlednice a malé dárečky, pak ještě společné foto celého kmene a už tu byli rodiče. Doufáme, že si děti odnesly hezký zážitek a budou se do knihovny rády vracet.