Navigace

Obsah

09.02.2017

13. - 17. 2. 2017 Program pro prázdninové hraní v knihovně

Program pro letošní prázdninové hraní v knihovně.

Detail Aktuality

09.02.2017

14. 2. a 16. 2. 2017 Další trénink paměti

Další trénink paměti pro seniory se koná v úterý 14. 2. 2017 v přísálí KD Babice, protože ve středu je knihovna uzavřena kvůli výletu do ZOO. Trénink pro ostatní zájemce ve čtvrtek 16. 2. 2017 v 17:00 hod. je beze změny.

Detail Aktuality

30.01.2017

Další termín tréninku paměti

Další termín tréninku paměti pro seniory je ve středu 1. 2. 2017 v 9:00 hod. v přísálí KD Babice. Trénink paměti pro ostatní zájemce je ve čtvrtek 2. 2. 2017 v 17:00 hod. v Místní knihovně Babice.

Detail Aktuality

18.01.2017

13. - 17. 2. 2017 Prázdninové hraní v knihovně

V týdnu 13. - 17. 2. 2017 pořádá Místní knihovna Babice opět v knihovně hraní, čtení, soutěže, výtvarné dílničky pro děti a ve středu 15. 2. 2017 celodenní výlet do ZOO pro malé i velké. Ve středu bude z tohoto důvodu knihovna pro veřejnost uzavřena.

Detail Aktuality

09.01.2017

Zahajujeme opět tréninky paměti

Místní knihovna Babice zahajuje v lednu opět trénink paměti pro seniory a otevírá nový trénink paměti pro ostatní zájemce každý lichý čtvrtek navečer v knihovně.

Detail Aktuality

Fotogalerie

21.02.2017

15. 2. 2017 Výlet do ZOO

Ve středu knihovna v rámci prázdninového hraní uspořádala již tradiční výlet do ZOO Lešná. Navštívili jsme zvířata v pavilonech, ale i ve venkovních výbězích, protože počasí bylo opravdu výborné. Děti si i vyzkoušely svou dovednost ve výtvarných dílničkách v Tyrolském domě v ZOO.

Detail

21.02.2017

13. 2. - 17. 2. 2017 Prázdninové hraní v knihovně

Celý prázdninový týden byla knihovna otevřena pro děti, které si chtěly hrát, věnovat se různým výtvarným činnostem a číst si v příjemném prostředí knihovny.

Detail

26.01.2017

Klub tvořivých rukou - KTR

Letos zahajuje také činnost Klub tvořivých rukou při knihovně Babice. V průběhu roku uspořádá několik akcí, většinou se bude jednat o výrobu sezónních dekorací či drobných dárků. Členem se může stát každý, kdo má chuť a čas tvořit něco pro radost.

Detail

26.01.2017

Trénink paměti

V letošním roce máme pro zájemce připraveny dva kurzy tréninku paměti. Pro seniory pořádáme kurz vždy lichou středu od 9:00 do 10:30 hod. v přísálí KD Babice. Pro ostatní zájemce jsme letos zahájili nově kurz v lichý čtvrtek od 17:00 do 18:00 hod. v Místní knihovně v Babicích. Kurzy jsou zdarma, lektorkou je knihovnice Ing. Ivana Bičanová

Detail

24.01.2017

18. 1. a 19. 1. 2017 Trénink paměti

V lednu jsme opět zahájili trénink paměti pro seniory a nejen pro ně. Kurz pro seniory navázal na předchozí rok, nově pořádáme ve čtvrtek v podvečer kurzy pro ostatní zájemce. Kurz je zdarma, lektorkou je knihovnice Ing. Ivana Bičanová.

Detail