Navigace

Obsah

Aktuality

10.12.2018

Půjčování přes Vánoce

Posledním půjčovním dnem v roce 2018 je v knihovně čtvrtek 20. 12. 2018. Ve dnech 21. 12., 27. 12. 28. 12. a 31. 12. 2018 bude knihovna uzavřena. Prvním půjčovním dnem roku 2019 bude středa 2. 1. 2019.

Detail Zprávy z knihovny

19.11.2018

4. 12. 2018 Vánoční tvořivé dílničky

Klub tvořivých rukou pořádá další dílničky pro všechny, kdo mají radost z vlastního tvoření. Akce se koná tradičně v přísálí KD Babice.

Detail Zprávy z knihovny

25.10.2018

24. 11. 2018 Den pro dětskou knihu

Místní knihovna Babice zve děti i rodiče na Den pro dětskou knihu v sobotu 24. 11. 2018 do kulturního domu.

Detail Zprávy z knihovny

18.10.2018

7. 11. 2018 Knihovna uzavřena

Ve středu 7. 11. 2018 bude knihovna uzavřena z důvodu školení.

Detail Zprávy z knihovny

18.10.2018

Další trénink paměti 14. 11. 2018

Z důvodu uzavření knihovny ve 44. týdnu bude další trénink paměti ve středu 14. 11. 2018 v obvyklém dopoledním i odpoledním čase, t.j. v 9:00 hod. a v 17:00 hod. v prostorách knihovny.

Detail Zprávy z knihovny

18.10.2018

Knihovna uzavřena ve dnech 29. 10 - 2. 11. 2018

Místní knihovna Babice informuje čtenáře, že ve 44. týdnu, t.j. od 29. 10. do 2. 11. 2018 bude v knihovně zavřeno.

Detail Zprávy z knihovny

Fotogalerie z akcí

19.11.2018

13. 11. 2018 MŠ v knihovně

13. 11. 2018 MŠ v knihovně

Místní knihovna pořádá pravidelné besedy a setkání nejen s dětmi ze ZŠ, ale i s těmi menšími z MŠ. V úterý se v knihovně vystřídaly postupně všechny 3 třídy – Sluníčková, Kvítečková i Zvonečková. Na děti čekali spolu s knihovnicí i skřítek Babík a víla Rozárka, povídalo se o pohádkách a příbězích, které děti znají z Večerníčků. I paní starostka se přišla podívat na naše nejmenší čtenáře a popovídat si s nimi.

Detail

19.11.2018

9. 11. 2018 Beseda se 6. třídou ZŠ

9. 11. 2018 Beseda se 6. třídou ZŠ

Také na žáky 6. třídy čekala nezvyklá, interaktivní beseda. Podobně jako páťáci, i oni byli rozděleni do týmů, které sestavovaly myšlenkové mapy na základě zadaných informací a indicií. Potom opět týmy prezentovaly svá díla a ukázaly tak, jak se orientují v knihovně a v zadaném textu a jak jej dokáží zpracovat.

Detail

05.11.2018

25. 10. 2018 Beseda s 5. třídou ZŠ

25. 10. 2018 Beseda s 5. třídou ZŠ

Na páťáky čekala v knihovně netradiční interaktivní beseda - tvoření myšlenkových map známých osobností. Nejprve paní učitelka rozdělila děti do týmů, jejichž mluvčí vylosovali údaje o knize, kterou bylo třeba najít. Pak dle materiálu v knize děti sestavovaly myšlenkovou mapu osobnosti, o které byla kniha napsána. Pak svoji práci týmy prezentovaly. Na všechny pak čekala sladká odměna. Děti prokázaly nejen orientaci v textu, ale i v knihovně a vyzkoušely si týmovou práci.

Detail

05.11.2018

19. 10. 2018 Beseda s 1. třídou ZŠ

19. 10. 2018 Beseda s 1. třídou ZŠ

Poprvé přišli letos do knihovny také prvňáčci v rámci celoročního projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Jejich první letošní beseda byla na téma Skřítci a víly - knihovnice Ivana Bičanová děti seznámila s uspořádáním knihovny, rozdělením knih pro děti a pak už došlo na maskota knihovny, skřítka Babíka a jeho novou kamarádku, vílu Rozárku. Povídalo se také o známých skřítcích a vílách a společně se četla pohádka o Rákosníčkovi. Na závěr paní knihovnice dětem představila zajímavé knihy pro začínající čtenáře.

Detail

18.10.2018

18. 10. 2018 Beseda se 2. třídou ZŠ

18. 10. 2018 Beseda se 2. třídou ZŠ

Děti ze 2. třídy ZŠ přišly do knihovny na svou letošní první besedu. Tématem byla knížka o Kamínku Cestovateli a jeho příhodách. Děti si s knihovnicí povídaly o zážitcích z cestování, tématem byl i knihovnický skřítek a jeho kamarádka víla Rozárka, kteří se besedy také zúčastnili. Závěrem knihovnice dětem představila nové knihy v knihovně pro děti.

Detail