Obsah

Rok 2014


CO KNIHOVNA PŘIPRAVUJE V ROCE 2014

Zapojení do projektu:
UŽ JSEM ČTENÁŘ – KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA


Každý měsíc od ledna do května návštěva knihovny, v červnu pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. Do projektu se zapojili i žáci 1. třídy ze ZŠ Traplice.

Beseda s Lenkou Rožnovskou www.lenkaroznovska.cz 
 

Zapojení do soutěže:
ŘEKNI MI, CO ČTEŠ
Českého rozhlasu Brno

10. 2. - 4. 4. 2014 - DĚTI KRESLÍ REJNOKY - výtvarná soutěž pro děti od 6 - 10 let

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
3. - 7. 3.         
Prázdninové hraní v knihovně s výletem do ZOO Zlín

DUBEN
4. 4.                
NOC S ANDERSENEM

ŘÍJEN
6. – 11. 10.     
TÝDEN KNIHOVEN s výletem Za pověstmi našeho kraje  

LISTOPAD
3. 11.              
Vernisáž kreseb dětí ZŠ Babice
5. - 14. 11.      Knihovnické lekce pro 1. - 9. tř. ZŠ Babice
30. 11.             DEN PRO DĚTSKOU KNIHU

 

PRŮBĚŽNĚ PO CELÝ ROK:        

* Výstavky – TVORBA BABICKÝCH OBČANŮ

* Setkání a besedy se zajímavými lidmi regionu

* Autorská čtení